6936742650 Σκάλα Παναγίας, Θάσος Vasiligeorgiev@abv.bg